(ស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀង)៖ ក្រោមការដឹកនាំ ប្រកបដោយឆន្ទៈ មនសិការ សុទិដ្ឋិនិយមរបស់លោកសុខា រ៉ាម អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុករំដួល បានធ្វើឱ្យមូលដ្ឋានស្រុកមានការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ ។ ថ្ងៃនេះ សមិទ្ធផលនេះជាចំណងដៃរបស់អ្នកស្រុករំដួល ថ្មីមួយទៀត ។ ទីរួមស្រុក ត្រូវបានលើកកម្ពស់ និងសោភ័ណស្រស់បំព្រង ។ (ការអភិវឌ្ឍ ដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នា