១៧គោលដៅ តំបន់ទេសចរណ៍ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ ដំណើរទស្សនាកំសាន្ដ.

មានដូចជា:
១- តំបន់ឆ្នេរ ៩ ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ
២- កោះទំាង ៣២ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
៣- តំបន់ឆ្នេរតាបាំង ឆ្នេរព្រៃត្រែង ស្រុកស្ទឹងហាវ
៤- រមនីយដ្ឋានលើភ្នំខាងក្រោយសាលាស្រុកព្រៃនប់
៥- ស្ពានទឹកសាប ស្រុកព្រៃនប់
៦- រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ក្បាលឆាយ សង្កាត់១ ក្រុងព្រះសីហនុ
៧- ឧទ្យានជាតិគីរីរម្យ ស្រុកកំពង់សីលា
៨- ឆ្នេរមាសឆ្នេេប្រាក់ ឧទ្យានជាតិរាម ស្រុកព្រៃនប់
៩-ស្ពានឆ្លងទៅកោះពស់ នៅក្នុងសង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ
១០- ទឹកធ្លាក់ថ្មរូង ស្រុកកំពង់សីលា
១១- ព្រៃកោងកាងកោះខ្យង ឃុំអូរឧកញ៉ាហេង ស្រុកព្រៃនប់
១២- ពយជំទាវម៉ៅ ឃុំបិតត្រាំង ស្រុកព្រៃនប់
១៣- ក្បាលហុងព្រែកចាក ឃុំរាម ស្រុកព្រៃនប់
១៤-កំសាន្តទឹកធ្លាក់របស់ឯកឧត្តម លូ គឹមឈុន នៅស្រុកព្រៃនប់
១៥- ទឹកធ្លាក់នាងនួន ឃុំកំពង់ចិន ស្រុកព្រៃនប់ ផ្លូវជាតិលេខ៣ ឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកំពត
១៦- ព្រៃកោងកាង ជំពូរខ្មៅ ឃុំអូរឧកញ៉ាហេង ស្រុកព្រៃនប់
១៧- ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញខាងត្បូង (ថ្មរូង) ស្រុកកំពង់សីលា…។